pad

中文主頁| 數字域名目錄 | 優異域名目錄 | 購買 | 網頁寄存及建立服務 |
索引
| 聯絡表格


數 字 域 名 目 錄

數 字 域 名

售價 (港元)

11

.com.hk

168,000

1000

.hk

168,000

1313

.hk

238,000


. . . 到 優 異 域 名 目 錄

現 凡 購 域 名 滿 港 幣 20,000 元 6 個 月 免 費 網 頁 寄 存 免 費 網 頁 建 立 服 務 ( 包 括 10 頁 中 文 或 英 文 網 頁 ) !

如 有 任 何 查 詢 , 請 按 此 與 我 們 聯 絡